Bezkontaktní teploměr pro automatické měření teploty

Bezkontaktní teploměr pro automatické měření tělesné teploty včasně identifikuje nemocného zaměstnance a pomáhá tak předcházet riziku šíření nákazy v pracovním kolektivu. Zařízení lze jednoduše propojit s docházkovými terminály REA::TOUCH a docházkovým systémem INFOS od společnosti COMINFO.

Integrace infračerveného bezkontaktního teploměru s identifi kačními systémy COMINFO nabízí efektivní a především ekonomické řešení, jak snížit riziko zavlečení nákazy na pracoviště. Identifi kace nemocných osob je plně automatizována a není tak nutné, aby měření tělesné teploty prováděl k tomu určený zaměstnanec. Měření je prováděno po identifi kaci pracovníka na docházkovém terminálu. Vstup na pracoviště je umožněn pouze tehdy, kdy je naměřená teplota pracovníka ve stanovené normě, typicky menší než 37,5 °C. Normu je možné nakonfi gurovat v příslušném softwaru.

Včasné rozpoznání nemocného zaměstnance před vstupem na pracoviště a zefektivnění procesu měření zajistí bezpečnější pracovní prostředí, sníží personální náklady a zamezí případným ekonomickým ztrátám.

Máte zájem o spolupráci?

Pošlete nám zprávu kontaktním formulářem nebo nás kontaktujte přímo:

COMINFO, a.s.

Zlín-Prštné, Nábřeží 695, PSČ 76001, Česká republika, tel.: +420 603 151 333, fax: +420 570 570 400 (pouze fax)
e-mail: cominfo@cominfo.cz

website by Kurzor, s.r.o.