Vstupenkový systém

 

 

Systém CARDPAY je flexibilní moderní aplikace integrující několik různých produktů do jednoho kompaktního celku. Jedná se o bezhotovostní platební systém, který se s ohledem na způsob využití pružně přizpůsobí různým požadavků svých uživatelů. Díky vysokému stupni vzájemného propojení s dalšími aplikacemi a produkty (např. systémy kontroly vstupu ACCESS, snímači identifikačních karet, vstupními turnikety, vjezdovými závorami apod.) nabízí komplexní řešení nejen v oblasti bezhotovostních plateb, ale umožňuje definovat oprávnění vstupu do daných prostor či přístupu k nabízeným službám.

Možné oblasti nasazení systému CARDPAY

 • klubový systém v rámci různých sportovních a zábavných středisek
 • vstupenkový a přístupový systém pro aquaparky, koupaliště, bazény

 • vstupenkový a přístupový systém pro stadióny, haly, lyžařská střediska

 • parkovací systém

 • ovládání kopírek a síťových tiskáren

 • herní automaty a zařízení

 • mnoho dalších aplikací pro evidenci odběrů zboží nebo služeb.

Při nasazení systému CARDPAY se z důvodu snadné a jednoznačné identifikace uživatele využívá k jeho identifikaci některého identifikačního média.

CARDPAY podporují následující identifikátory

 • bezkontaktní čip

 • čárové kódy

 • kontaktní čip

 • magnetická karta

Variabilita a koncepce bezhotovostního platebního systému CARDPAY předurčuje tento systém, jak pro uzavřené lokální aplikace, tak i pro velké projekty integrující systémy z různých oblastí společnosti.

Základní vlastnosti systému CARDPAY

 • multifunkční využití systému

 • snadná integrace a implementace

 • uživatelsky příjemný systém

 • jednoznačná a bezpečná identifikace uživatele

 • záruka evidence všech uživatelů a realizovaných událostí

 • současná podpora více typů identifikátorů v rámci jedné instalace

 • modulární koncepce systému garantující trvalý rozvoj produktu

 • snadné rozšíření o další aplikace včetně vzájemné vazby mezi aplikacemi

 • uživatelsky přehledné výstupy dat s možností případného dalšího zpracování návaznými systémy

 • možnost využití mobilních technologií

 • trvalá technická podpora

Systémy CARDPAY umožňují vzájemné propojení se systémy předprodeje vstupenek a nabízí tak svým uživatelům další prostor pro rozšíření počtu prodejních míst. Bezhotovostní platební systém CARDPAY je účinný nástroj, který svým uživatelům přináší komplexní a bezpečné řešení na vysoké technické úrovni na straně jedné a komfort a snadnou obsluhu na straně druhé.

Máte zájem o spolupráci?

Pošlete nám zprávu kontaktním formulářem nebo nás kontaktujte přímo:

COMINFO, a.s.

Zlín-Prštné, Nábřeží 695, PSČ 76001, Česká republika, tel.: +420 603 151 333, fax: +420 570 570 400 (pouze fax)
e-mail: cominfo@cominfo.cz

website by Kurzor, s.r.o.