Docházkový systém

Rychlé a přehledné zpracování docházky zaměstnanců.

 

Automatická evidence příchodů a odchodů zaměstnanců včetně různých typů přerušení
pracovní doby a přípravy podkladů pro zpracování dat v mzdovém programu.

To vše rychle, jednoduše a v souladu s aktuální legislativou.

 

 

 

Docházkový systém INFOS slouží k automatické evidenci a zpracování docházky, přípravě podkladů pro zpracování mezd a získání vždy aktuálního přehledu o přítomnosti zaměstnanců na pracovišti. SW INFOS je vhodný jak pro menší, tak i středně velké a velké společnosti v jakémkoliv tržním segmentu nebo organizaci státní správy.

SW INFOS výrazně zjednoduší a zefektivní práci mzdovým účetním, pracovníkům personálního oddělení a také vedoucím pracovníkům – vše eviduje, vyhodnotí a zkontroluje automaticky a okamžitě (online). Instalace SW INFOS s sebou přináší snížení faktoru „lidské chyby“ při zpracování docházky, zjednodušení práce všem nadřízeným a jasně stanovená pravidla práce s docházkovými daty.

 • Intuitivní propojení s instalovaným hardware a běžně dostupnými firemními systémy
 • Rychlý přehled o přítomnosti všech zaměstnanců na pracovišti v průběhu pracovní doby
 • Snadné napojení na mzdové a personální systémy spolu s podrobnými podklady pro zpracování mezd
 • Zpracování nároků na stravu, včetně možnosti instalace systému pro evidenci výdeje stravy

Vlastní docházkový terminál a přístupový hardware

Široké možnosti zákaznické konfigurace a volitelné moduly

Vazba na přístupový systém a vstupní turnikety

Reference

Docházka přehledně a spolehlivě

 

Systém pracuje s daty získanými na docházkových terminálech pomocí bezkontaktní karty/klíčenky nebo otisku prstu, anebo i rozpoznáním obličeje. Terminály jsou dle požadavků zákazníka umístěny u hlavního vchodu nebo přímo na vstupu do jednotlivých pracovišť, kde se evidují příchody, odchody a další docházkové akce.

Získaná data jsou následně ihned automaticky vyhodnocena a zkontrolována podle předem definovaných modelů pracovní doby. Data lze v systému kdykoliv editovat, dle nastavené hierarchie přístupových práv v rámci organizační struktury ve firmě. S docházkou zaměstnanců je možné pracovat v různých výstupních formátech a lze ji jednoduše exportovat do všech běžně používaných mzdových a personálních systémů.

Výhody docházkového systému

 

 • Základní informace o docházce dostupné přímo na terminálech COMINFO
 • Libovolné modely pracovní doby pro odlišné pracovní skupiny
 • Uživatelsky přívětivá webová aplikace pro zobrazení a editaci docházky
 • Workflow pro plánování a schvalování nepřítomnosti zaměstnanců
 • Nastavení přístupu k datům a funkcím dle organizačního zařazení nebo napříč systémem
 • Okamžité zpracování datových záznamů a veškerých změn online

Hardwarové vybavení

QUBOS

Docházkový terminál

 

Nová generace docházkových terminálů Qubos umožňuje spolehlivou evidenci docházky zaměstnanců a inteligentní řízení vstupu. Lze jednoduše ovládat díky přehlednému dotykovému displeji. Jednotlivé typy přerušení pracovní doby jsou na displeji terminálu reprezentovány grafickou ikonou a doprovodným textem.

 

 • Přehledné uživatelské rozhraní a kontrastní dotykový displej
 • Přímá integrace s docházkovým SW INFOS
 • Identifikace kartou, otiskem prstu nebo rozpoznáním obličeje
 • Možno využít i pro otevírání dveří nebo instalovat na turniket
 • Terminál je možné instalovat ve vnitřním i venkovním prostředí (se stříškou)
Více informací

ACCESS2GO

Přenosná evidence docházky

 

Řešení pro evidenci docházky je postavené na aplikaci COMINFO Access2Go a přenosných handheldech. Uplatnění najde především na vrátnicích a odloučených pracovištích. Handheld je zpravidla obsluhován pracovníkem vrátnice nebo bezpečnostní služby, který pomocí tohoto zařízení eviduje příchod a odchod osob, případně další přerušení pracovní doby, načtením zaměstnanecké karty.

Zadané docházkové nebo přístupové akce se automaticky online odesílají do systému ke zpracování. V případě, že je handheld offline, se načtená data vyhodnotí oproti uloženým definicím a databázi v handheldu, a jsou odeslána do systému po opětovném navázání spojení přes WiFi.

WEBTERMINAL

MOBILNÍ TERMINÁL DOCHÁZKY

 

WebTerminal je softwarová verze docházkového terminálu, kterou si zaměstnanec může spustit na svém počítači nebo telefonu.

Ovládání WebTerminalu je velmi jednoduché a intuitivní – jsou použity stejné ikony a grafické prostředí jako u hardwarového terminálu QUBOS. Zobrazení na mobilním telefonu je samozřejmě responzivní, tzn. přizpůsobí se dané velikosti obrazovky. Na obrazovce je vždy přehledně zobrazen aktuální datum, čas a zvolené docházkové ikony. Jazyk aplikace lze nastavit v prostředí docházkového systému INFOS.

 

Leták ke stažení

Ke stažení

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář