Docházkový systém

Rychlé a přehledné zpracování docházky zaměstnanců.

 

 

Automatická evidence příchodů a odchodů zaměstnanců včetně různých typů přerušení pracovní doby a přípravy podkladů pro zpracování dat v mzdovém programu.

To vše rychle, jednoduše a v souladu s aktuální legislativou.

 

 

 

Docházkový systém INFOS slouží k automatické evidenci a zpracování docházky, přípravě podkladů pro zpracování mezd a získání vždy aktuálního přehledu o přítomnosti zaměstnanců na pracovišti. SW INFOS je vhodný jak pro menší, tak i středně velké a velké společnosti v jakémkoliv tržním segmentu nebo organizaci státní správy.

SW INFOS výrazně zjednoduší a zefektivní práci mzdovým účetním, pracovníkům personálního oddělení a také vedoucím pracovníkům – vše eviduje, vyhodnotí a zkontroluje automaticky a okamžitě (online). Instalace SW INFOS s sebou přináší snížení faktoru „lidské chyby“ při zpracování docházky, zjednodušení práce všem nadřízeným a jasně stanovená pravidla práce s docházkovými daty.

 • Intuitivní propojení s instalovaným hardware a běžně dostupnými firemními systémy
 • Rychlý přehled o přítomnosti všech zaměstnanců na pracovišti v průběhu pracovní doby
 • Snadné napojení na mzdové a personální systémy spolu s podrobnými podklady pro zpracování mezd
 • Široké možnosti zákaznické konfigurace a množství volitelných modulů a parametrů
 • Vazba na přístupový systém, vstupní turnikety
 • Zpracování nároků na stravu, včetně možnosti instalace systému pro evidenci výdeje stravy

Docházka přehledně a spolehlivě

 

Systém pracuje s daty získanými na docházkových terminálech pomocí bezkontaktní karty/klíčenky nebo otisku prstu, anebo i rozpoznáním obličeje. Terminály jsou dle požadavků zákazníka umístěny u hlavního vchodu nebo přímo na vstupu do jednotlivých pracovišť, kde se evidují příchody, odchody a další docházkové akce.

Získaná data jsou následně ihned automaticky vyhodnocena a zkontrolována podle předem definovaných modelů pracovní doby. Data lze v systému kdykoliv editovat, dle nastavené hierarchie přístupových práv v rámci organizační struktury ve firmě. S docházkou zaměstnanců je možné pracovat v různých výstupních formátech a lze ji jednoduše exportovat do všech běžně používaných mzdových a personálních systémů.

Výhody docházkového systému

 

 • Základní informace o docházce dostupné přímo na terminálech COMINFO
 • Libovolné modely pracovní doby pro odlišné pracovní skupiny
 • Uživatelsky přívětivá webová aplikace pro zobrazení a editaci docházky
 • Workflow pro plánování a schvalování nepřítomnosti zaměstnanců
 • Nastavení přístupu k datům a funkcím dle organizačního zařazení nebo napříč systémem
 • Okamžité zpracování datových záznamů a veškerých změn online

Hardwarové vybavení

QUBOS

Docházkový terminál

 

Nová generace docházkových terminálů Qubos umožňuje spolehlivou evidenci docházky zaměstnanců a inteligentní řízení vstupu. Lze jednoduše ovládat díky přehlednému dotykovému displeji. Jednotlivé typy přerušení pracovní doby jsou na displeji terminálu reprezentovány grafickou ikonou a doprovodným textem.

 

 • Přehledné uživatelské rozhraní a kontrastní dotykový displej
 • Přímá integrace s docházkovým SW INFOS
 • Identifikace kartou, otiskem prstu nebo rozpoznáním obličeje
 • Možno využít i pro otevírání dveří nebo instalovat na turniket
 • Terminál je možné instalovat ve vnitřním i venkovním prostředí (se stříškou)
Více informací

ACCESS2GO

Přenosná evidence docházky

 

Řešení pro evidenci docházky je postavené na aplikaci COMINFO Access2Go a přenosných handheldech. Uplatnění najde především na vrátnicích a odloučených pracovištích. Handheld je zpravidla obsluhován pracovníkem vrátnice nebo bezpečnostní služby, který pomocí tohoto zařízení eviduje příchod a odchod osob, případně další přerušení pracovní doby, načtením zaměstnanecké karty.

Zadané docházkové nebo přístupové akce se automaticky online odesílají do systému ke zpracování. V případě, že je handheld offline, se načtená data vyhodnotí oproti uloženým definicím a databázi v handheldu, a jsou odeslána do systému po opětovném navázání spojení přes WiFi.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář