Docházkový systém

Rychlé a přehledné zpracování docházky zaměstnanců.

 

Jednoduchá evidence odpracovaných hodin, příchodů, odchodů i různých typů přerušení

pracovní doby. Pomůže vám také připravit podklady pro zpracování mezd.

Vše v souladu s aktuální legislativou a GDPR.

 

 

 

Docházkový systém INFOS slouží k automatické evidenci a zpracování pracovní docházky i k přípravě podkladů pro zpracování mezd. Jakožto zaměstnavatel také budete mít vždy aktuální přehled o (ne)přítomnosti zaměstnanců na pracovišti.

Evidence pracovní doby se systémem INFOS je vhodná pro společnosti všech velikostí v jakémkoliv tržním segmentu nebo organizaci státní správy.

Pokud jste doteď spoléhali na evidenci docházky v Excelu, s přechodem na náš docházkový systém zpozorujete okamžitě vyšší efektivitu práce – a to jak u mzdových účetních, tak i u HR či vedoucích pracovníků. Tyto „online píchačky“ vše evidují, vyhodnotí a ihned zkontrolují za vás.

 • Docházka zaměstnanců rychle, přehledně a snadno
 • Intuitivní propojení s instalovaným hardware a běžně dostupnými firemními systémy
 • Rychlý přehled o přítomnosti všech zaměstnanců na pracovišti
 • Snadné napojení na mzdové a personální systémy spolu s podrobnými podklady pro zpracování mezd
 • Zpracování nároků na stravu, včetně možnosti instalace systému pro evidenci výdeje stravy

Vlastní docházkový terminál a přístupový hardware

Široké možnosti zákaznické konfigurace a volitelné moduly

Vazba na přístupový systém a vstupní turnikety

Reference

Docházka přehledně a spolehlivě

 

Systém pracuje s daty získanými na docházkových terminálech pomocí bezkontaktní karty/klíčenky nebo otisku prstu, anebo i rozpoznáním obličeje. Docházkové terminály jsou dle vašich požadavků umístěny u hlavního vchodu nebo přímo na vstupu do jednotlivých pracovišť, kde se evidují příchody, odchody a další docházkové akce.

Docházkový software poté získaná data ihned automaticky vyhodnotí a zkontroluje podle předem definovaných pravidel. Data můžete v systému kdykoliv editovat, a to podle nastavené hierarchie přístupových práv. Výkaz docházky si můžete vygenerovat v různých výstupních formátech a zároveň ji jednoduše exportovat do všech běžně používaných mzdových a personálních systémů.

7 VÝHOD DOCHÁZKOVÉHO SYSTÉMU

 

 • Základní informace o docházce dostupné přímo na terminálech COMINFO
 • Libovolné modely pracovní doby pro odlišné pracovní skupiny
 • Uživatelsky přívětivá webová aplikace pro zobrazení a editaci docházky
 • Workflow pro plánování a schvalování nepřítomnosti zaměstnanců
 • Nastavení přístupu k datům a funkcím dle organizačního zařazení nebo napříč systémem
 • Okamžité zpracování datových záznamů a veškerých změn online
 • Docházkový list lze generovat v různých výstupních formátech a snadno exportovat

Hardwarové vybavení

QUBOS

Docházkový terminál

 

Nová generace docházkových terminálů Qubos umožňuje spolehlivou evidenci docházky zaměstnanců a inteligentní řízení vstupu. Lze jednoduše ovládat díky přehlednému dotykovému displeji. Jednotlivé typy přerušení pracovní doby jsou na displeji terminálu reprezentovány grafickou ikonou a doprovodným textem.

 

 • Přehledné uživatelské rozhraní a kontrastní dotykový displej
 • Přímá integrace s docházkovým SW INFOS
 • Identifikace kartou, otiskem prstu nebo rozpoznáním obličeje
 • Možno využít i pro otevírání dveří nebo instalovat na turniket
 • Terminál je možné instalovat ve vnitřním i venkovním prostředí (se stříškou)
Více informací

ACCESS2GO

Přenosná evidence docházky

 

Řešení pro evidenci docházky je postavené na aplikaci COMINFO Access2Go a přenosných handheldech. Uplatnění najde především na vrátnicích a odloučených pracovištích. Handheld zpravidla obsluhuje pracovník vrátnice nebo bezpečnostní služby, který pomocí tohoto zařízení eviduje příchod a odchod osob, případně další přerušení pracovní doby, načtením zaměstnanecké karty.

Zadané docházkové nebo přístupové akce se automaticky online odesílají do systému ke zpracování. V případě, že je handheld offline, se načtená data vyhodnotí oproti uloženým definicím a databázi v handheldu, a jsou odeslána do systému po opětovném navázání spojení přes WiFi. Naše docházkové systémy se zkrátka přizpůsobí.

WEBTERMINAL

MOBILNÍ TERMINÁL DOCHÁZKY

 

WebTerminal je softwarová verze docházkového terminálu, kterou si zaměstnanec může spustit na svém počítači nebo telefonu. Pokud hledáte flexibilní docházkový systém, WebTerminal je pro vás to pravé.

Ovládání WebTerminalu je velmi jednoduché a intuitivní – jsou použity stejné ikony a grafické prostředí jako u hardwarového terminálu QUBOS. Zobrazení na mobilním telefonu je samozřejmě responzivní, tzn. přizpůsobí se dané velikosti obrazovky. Na obrazovce vždy vidíte aktuální datum, čas a zvolené docházkové ikony. Jazyk aplikace lze nastavit v prostředí docházkového systému INFOS.

 

Leták ke stažení

Ke stažení

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář