Výzkumná činnost a granty

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020,
 

Výzva I programu podpory APLIKACE s účinnou spolupráci

 

 

Platforma INFOS

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004580

 

Projektový záměr je podpořen ze strukturálních fondů EU
Výše podpory: 21 086 431,74 Kč


Spolupříjemce a řešitel výzkumného úkolu
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky


Cílem projektu je vyvinout unikátní SW. Modulární jádro přístupového bezpečnostního a docházkového systému formou univerzálního SW a aplikovat na prototyp identifikačního terminálu.


Cílem projektu je vývoj a implementace systémové platformy SW INFOS pro řízení funkcionalit zabraňovacích zařízení prostřednictvím nového HW. Cílem vývoje a výzkumu je vytvoření modulárního jádra vyšší generace Platformy INFOS, která by byla jako unifikovaný SW systém do všech technických zařízení, které Cominfo vyrábí.


SW platforma INFOS bude implementována do elektronických komponent Identifikační terminálu s univerzální čtecí hlavou, který bude aplikován do všech výrobků Cominfo.


Úkolem vývoje platformy řídícího systému INFOS je, aby SW podporoval několik aplikací a identifikačních metod současně a zároveň umožňoval rozšíření funkcionalit pro další využívání turniketů jako evidenční, platební či vstupenkový terminál včetně podpory kryptografických funkcí. Nový SW INFOS bude podporovat funkce (duálních) snímacích hlav různých typů identifikačních médii (zejména na frekvencích 125 kHz a 13.56 MHz). Vytvoří se tak předpoklad rozšířit sortiment nabídky na globální trhy, kdy se SW univerzální Platforma INFOS stane samostatným produktem, který mohou využívat i další výrobci zabraňovací techniky.


Vyvíjený systém INFOS bude rozdělen do modulů (aplikací), které mají mezi sebou minimální závislosti. Cílem je realizovat jednotlivé aplikace ve formátu zásuvných modulů jako samostatně vyvíjené komponenty.
Systém INFOS představuje ucelený balík aplikací využívající identifikačních prvků (bezkontaktních karet – HID, Philips, HITAG, MIRO, Motorola, GEMPLUS a dalších výrobců, magnetických karet, tagů) v různých oblastech firemních i jiných činností – od řízení a definování vstupů, vjezdů, přes zpracování docházky, evidenci návštěvníků, ovládání parkovišť, řízení výtahů až po obsluhu výdejových automatů na výdej stravy, vyhodnocení časových náročností zakázek včetně bezpečnostního monitoringu prostředí vzájemným propojením soustavy technických zařízení do sítě.


Vyvíjený SW je založen na podpoře vyzkoušených systémů, které jsou standardně používány v Evropě i USA. Platforma INFOS SW je určena pro obsluhu inteligentních terminálů a řízení HW, které bude systémově integrovat. Platforma INFOS SW je zcela novým konceptem, který integruje jednotlivé prvky identifikačních systémů. Základem SW je webový portál s případným ukládání informací cloudovým způsobem.


Platforma INFOS SW bude obchodní značka pro komercionalizaci SW a identifikačních produktů Cominfo v zahraničí.


Konkrétní cíle projektu:
1) vývoj identifikačního terminálu s univerzální čtecí hlavou řízený platformou INFOS SW
(výsledek užitný vzor)
2) vývoj komerční Platformy INFOS SW (výsledek software)

 


Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020,
 

Výzva I programu podpory APLIKACE s účinnou spolupráci

 

 

Modulární systém ENTER

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004581

 

Projektový záměr je podpořen ze strukturálních fondů EU
Výše podpory: 15 865 323,62 Kč

 

Spolupříjemce a řešitel výzkumného úkolu
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky


Cílem projektu je vývoj modulárního elektronického vybavení pro zabraňovací zařízení (turniket).


Projekt ENTER je zaměřen na vývoj modulárního systému s cílem integrovat do systémů turniketových systémů moderní identifikační technologie. Cílem vývoje nové generace zabraňovacích systémů a příslušných komponent je multifunkčnost a schopnost využívat moderní komunikační technologie, identifikační a platební metody. Vývoj v projektu ENTER je zaměřen na HW zařízení. Návrh a designu včetně technických a technologických vazeb na unikátní SW řešení.


Nová generace zabraňovacích systémů bude připravena pro integraci s vlastním identifikačním systémem INFOS, který zahrnuje systémy pro evidenci vstupů, systémy kontroly vstupů a lokální bezhotovostní platební systémy. Zároveň však modulární systém ENTER a jeho součásti budou schopny implementace do řídících a vstupních SW systémů jiných firem.


Novými vlastnostmi vyvíjeného HW je zaměřena na zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a v možnosti adaptovat kvalitativně nové funkce jako je vzdálená diagnostika, propojení technických zařízení do inteligentní sítě, jež umožní provádět nejen evidenci vstupů, ale i monitorování okolí. Vývoj má za cíl optimalizovat provedení jednotlivých vnitřních HW komponent, jejich unifikaci a miniaturizaci. Nová generace zabraňovacích systémů bude mít společné znaky korporátního designu, které se budou v budoucnu objevovat v jednotlivých typových řadách turniketů.


Z hlediska HW se jedná zejména o nové technologie ve snímání biometrických znaků (3D finger print, krevní řečiště), speciální vstupenkový Mini ticket terminál, zařízení pro automatický sběr identifikačních karet Card collector, bezobslužné platební stanice PayStation, mobilní terminál pro snímání identifikačních karet, podpora přístupových systémů s oprávněními na kartě (iLock-AOC systém), včetně bezdrátového přenosu dat. V zabraňovacích systémech/turniketech zahrnuje tato část vývoj nové generace světelné signalizace Edge light, nové generace senzorových lišt S-Beam, systém detekce překonání zabraňovacího zařízení Top sensing, nová generace zvukové signalizace WAV player a vývoj nové generace řídící turniketové jednotky MLU.


Výzkumný projekt je zaměřen na vývoj a následnou výrobu prototypu turniketu nové generace, který ponese nový korporátní design Cominfo. V prototypu budou integrovány jednotlivé technické komponenty kompatibilní s uceleným výrobním programem společnosti. V současné době je každý model vyvíjen jako samostatný typ/typová řada a z něj jsou odvozeny různé varianty podle potřeb zákazníků. Výroba širokého portfolia výrobků vyžaduje udržovat celou rodinu technických řešení, které mohou být rozdílné pro určitý konkrétní typ/produkt. Nové řešení vyvíjené v rámci programu ENTER umožní společnosti Cominfo a.s. upevnit místo na světovém trhu v oblasti identifikačních a zabraňovacích systémů.


Konkrétní cíle projektu:
1) prototyp modulárního turniketu ENTER
(výsledek prototyp HW)
2) vývoj unifikovaného designu zabraňovacího zařízení
(výsledek průmyslový vzor)

 


 

Projekt


Instalace FVE na objektu společnosti COMINFO, a.s.
reg. číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0003714 je spolufinancován Evropskou unií.

 

Hlavním cílem projektu je pořízení a instalace fotovoltaické elektrárny, což povede k výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie.


Realizací projektu dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost a pozitivnímu vlivu na životního prostředí.