Evidence návštěv - Visit

Programový modul VISIT je určen k evidenci osob vstupujících do prostor, kde je požadována přesná evidence všech procházejících osob včetně návštěv, které nemají trvalé oprávnění ke vstupu.

Systém evidence návštěv VISIT je instalován na PC v recepci či vrátnici, jehož prostřednictvím se registrují základní osobní údaje o návštěvě, jeho zaměstnavateli, navštívené osobě, důvodu návštěvy a času návštěvy. Dále lze tento systém vhodně využít pro registraci vjíždějících vozidel, kde se vedle údajů o posádce vkládají rovněž základní údaje o vozidle.

Systém VISIT pracuje:

 • jako autonomní systém
 • v rámci systému kontroly vstupu ACCESS
 • v rámci systému evidence docházky PASSPORT

Je-li systém evidence návštěv propojen se systémem kontroly vstupu Access, je možno návštěvě vydat platnou identifikační kartu. Tato identifikační karta může mít předem definováno oprávnění vstupu a přesně tak určit, do kterých prostor je návštěvě povolen vstup.

Vrácení návštěvní karty lze realizovat dvěma způsoby:

 • osobně – vrácení identifikační karty obsluze recepce či vrátnice
 • automaticky – vhozením návštěvní karty do zásobníkového snímače, kde tyto karty zůstávají uschovány pro účely dalšího použití. Je-li tento snímač spojen se vstupním turniketem, je tak zaručeno vrácení všech vydaných návštěvních karet, přičemž je automaticky registrován i čas ukončení návštěvy.

Systém obsahuje následující základní možnosti práce:

 • vyhledávání dat o předchozích návštěvách osob u opakovaných návštěv není nutno návštěvníky znovu zadávat
 • příchod návštěvy – záznam obsahuje osobní údaje, údaje o návštěvě, datum a čas příchodu a číslo vydané karty
 • odchod – doplní příslušný aktivní záznam časem odchodu a uvolní návštěvní kartu pro další použití
 • prohlížení – řádkové zobrazení na monitoru počítače. Podle potřeby mohou být data různě setřízena. Akce nabízí i stručný tisk zvoleného počtu záznamů
 • vyhledávání – akce vyhledá záznamy splňující požadovaná kritéria
 • archiv – dávkové (měsíční) uložení dat do archivu

Máte zájem o spolupráci?

Pošlete nám zprávu kontaktním formulářem nebo nás kontaktujte přímo:

COMINFO, a.s.

Zlín-Prštné, Nábřeží 695, PSČ 76001, Česká republika, tel.: +420 603 151 333, fax: +420 570 570 400 (pouze fax)
e-mail: cominfo@cominfo.cz

website by Kurzor, s.r.o.