Přístupový systém - ACCESS

Systém ACCESS je určen pro řízení, kontrolu a zpracování definovaných pohybů a přístupů osob, vozidel nebo výrobků, uskutečněných pomocí identifikačních karet s využitím podpůrného hardwaru (zejména různých typů snímačů, identifikačních karet) a souboru programových modulů na příslušných počítačích.

Pohybem osob, vozidel, případně dalších nositelů ID karet rozumíme vstupy a vjezdy do objektů a výstupy z nich, průchody dveřmi, turnikety či závorami.

Základní funkční vlastnosti systému ACCESS:

 • zavedení pojmu snímač (kontrolované místo vstupu) a zóna (množina snímačů definující vstupy do určité oblasti)
 • definování práv jednotlivých ID karet pro vstup do zóny – časová práva vstupu se definují v rámci dne a týdne
 • kontrola násobných vstupů (tzv. antipassback) – časový (určitou dobu se nesmí opakovat pokus o průchod) nebo globální antipassback (kdy doba není definována)
 • nastavení a monitorování pásmových propustí
 • zpřístupnění aktuálních stavů systému (kde se která identifikační karta nachází, stav zařízení, signalizace alarmových stavů) pomocí monitorovacích úloh
 • funkce sledování překročení doby nutné k zavření dveří, kontrola otevření dveří jiným způsobem než identifikační kartou
 • definice různých úrovní alarmových stavů systému
 • integrovaná definice výtahových snímačů s definicí pater
 • vzdálená správa snímačů
 • podpora režimů dvou karet, karet průvodců
 • zavedení definice typů karet (skupiny osob) a k nim odpovídající chování (např. jiné kontroly přístupových práv nebo jiné činnosti než u ostatních karet)
 • jednoduché přiřazování přístupových práv, možnost definovat vzory (šablony) přístupových práv
 • ovládání bezpečnostních ústředen EZS snímači identifikačních karet
 • vyhodnocení dat ze systémů EPS.

Systém kontroly vstupu ACCESS umožňuje omezit vstup do určitých prostor pouze v určitou dobu nebo určité skupině osob nebo jiných subjektů s vlastní identifikační kartou nebo znalostí vstupního kódu.

Povolený pohyb osob se děje definováním přístupových oprávnění jednotlivých osob, které se vždy skládá z:

 • určitého snímače nebo množiny snímačů
 • definované doby průchodu (časové zóny)
 • volitelné speciální chování karty podle jejího typu
 • definování oprávnění vstupu do určitých pater v případě řízení výtahu

ACCESS se jako systém skládá z identifikačních karet (vždy určují konkrétního vlastníka), ze snímačů těchto identifikačních karet, komunikačních zařízení a převodníků komunikačních linek, počítačů a na nich provozovaného programového vybavení.

ACCESS je integrován s docházkovým systémem PASSPORT na úrovni společné databáze, shodných komunikací se snímači a předávání docházkových dat o průchodech pro zpracování v rámci evidence docházky.

Máte zájem o spolupráci?

Pošlete nám zprávu kontaktním formulářem nebo nás kontaktujte přímo:

COMINFO, a.s.

Zlín-Prštné, Nábřeží 695, PSČ 76001, Česká republika, tel.: +420 603 151 333, fax: +420 570 570 400 (pouze fax)
e-mail: cominfo@cominfo.cz

website by Kurzor, s.r.o.